Voorwoord september 2020

Petje op - Petje af - Petje wisselen

Wisselingen in de kerkenraad, elk jaar weer een terugkomend moment. Dit jaar gaat het allemaal wat anders dan anders omdat we beperkt worden door “Corona”. De bevestiging is niet zoals gebruikelijk in juni maar op 13 september. Niet in een dienst fysiek gevuld met gemeenteleden maar, door de techniek kan de gemeente wel “LIVE” aanwezig zijn via internet.
Ook de wisseling zelf gaat dit jaar anders. Niet alleen pet af – pet op maar 3 van de 5 aftredende kerkenraadsleden wisselen van pet. Kijk maar:

Pet op (nieuw):Functie:
Brant VisserOuderling
Aaltsje Holterman-MaldaOuderling
Roelof HeidaKerkrentmeester
Pet af (afscheid):Functie:
Matthijs HuismanKerkrentmeester
Minze BroersmaAmbtelijk secretaris
Pet wisselen:Oude functie:Nieuwe functie:
Andries VisserVoorzitter kerkenraadOuderling/kerkrentmeester
en administratie diaconie
Jurgen VroeghOuderling/kerkrentmeesterVoorzitter kerkenraad
Johanna de JongOuderlingAmbtelijk secretaris

Pet af door Minze Broersma

Eindelijk stapt ‘ie dan toch op!

Een kleine 40 jaar geleden – we woonden hier nog maar net – werd ik benaderd om deel uit te maken van de kerkenraad. Dat was in de periode dat ds. Rio Boeijenga-Alders predikante was van de Hervormde Gemeente Tjalleberd-De Knipe (1982-1985). Na een woelige periode kwam er een einde aan haar verblijf in de pastorie in Tjalleberd. Zij werd opgevolgd door Ds. Y. Pijlman (1988-1994), waarna ds. P. Nijssen vanaf 1995 onze predikant werd. In de periode daaraan voorafgaand mocht ik als lid van de “Commissie 2 x 2” meewerken aan het tot stand komen  van de Samen op Weg Gemeente, onze latere Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe.

Met de kerkenraad en gemeenteleden ben ik erg blij dat we vorig jaar in de persoon van Riemer Praamsma een enthousiaste en bevlogen predikant mochten verwelkomen.

O.a. als voorzitter van de kerkenraad, jeugdouderling, maar vaak als lid van de Kerkvoogdij en het latere College van Kerkrentmeesters, ben ik nauw betrokken geweest bij het reilen en zeilen van onze gemeente, daarbij altijd ondersteund door het thuisfront De afgelopen 10 jaar mocht ik de spin-in-het-web functie uitvoeren van ambtelijk secretaris.

In de periode dat ik in de gemeente mocht werken heb ik heel veel mensen persoonlijk leren kennen, en heb ik veel warmte en vriendschap mogen ervaren. In een aantal groot huisbezoeken heb ik mijn oprechte “familiegevoel” jegens deze gemeente een aantal keren uitgesproken.

Naast de soms prachtige overdenkingen zijn ook de momenten van bezinning binnen de kerkenraad, waaronder de teambuildingdag in Jorwert, en persoonlijke gesprekken erg waardevol geweest voor mijn persoonlijke geloofsbeleving.

Wat mijn opvolging betreft: wat fijn dat een betrokken kerkenraadslid als Johanna de Jong mijn functie wil overnemen! De overdracht heeft inmiddels grotendeels plaatsgevonden, en ik heb er alle vertrouwen in dat de kerkenraad in haar een waardige en bekwame opvolgster zal hebben.

Tot slot wens ik de kerkenraad en alle betrokken medewerkers en vrijwilligers alle kracht en Gods zegen toe.

Pet wisselen door Johanna de Jong

Vertrekken als ouderling uit de kerkenraad en toch deel blijven van de kerkenraad.

Minze Broersma gaf aan het begin van het seizoen aan dat hij wilde stoppen met het ambtelijk secretariaat. En dus moest er naar een oplossing gezocht worden. De kerkenraad besloot een oproep te doen voor een nieuwe ambtelijk secretaris. Dit jaar liep mijn termijn van 4 jaar als ouderling af, dus voor mij de keuze ga ik door of stop ik?

Toen ik 4 jaar geleden begon als ouderling had ik geen idee wat de toekomst ging brengen.

Deel uitmaken van de kerkenraad was ik na 8 jaar lid te zijn geweest van de diaconie (2004-2012) wel aan gewend. Maar het werk als wijkouderling was weer helemaal nieuw.

Het is een hele mooie, maar ook intense periode geworden, waarin ik deel mocht uitmaken van een kerkenraad die op zoek moest naar een nieuwe predikant. Maar voordat we zover waren om een beroepingscommissie in te stellen, moesten we uitvinden wie en wat we wilden zijn als PKN gemeente Tjalleberd-De Knipe. Waar staan we voor, wat is de kern van ons geloof dat we willen uitdragen als gemeente, binnen de kerk maar vooral ook binnen onze dorpen. Een mooi proces dat mede door de inbreng van de hele gemeente geleid heeft tot een beleidsplan met als thema “verbindend verlangen”.

Als wijkouderling ontmoet je gemeenteleden en ga je met hen in gesprek. Bijzonder om te ervaren dat mensen hun verhalen willen delen en dat je een luisterend oor mag zijn. Doordat we geen eigen predikant hadden voel je wel een grote verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de gemeente.

Gelukkig hadden we de eerste 3 jaar ds. Renske Klunder die ons geweldig heeft ondersteund. Zij heeft er voor gezorgd dat we als ouderlingen ook verdieping kregen in ons geloof en gesteund door de gesprekken op het ouderlingenberaad mochten we ons werk in de wijk doen. Vorig jaar mochten we ds. Riemer Praamsma verwelkomen in ons midden. Wat fijn om het wijkwerk weer met een “eigen” predikant te mogen doen.

Na deze zeer afwisselende en ook boeiende periode als ouderling stond ik voor de keus stoppen of doorgaan. Toen kwam de functie van ambtelijk secretaris vrij. Een functie die mij wel aansprak. Maar is het te combineren met het werk dat onze eigen winkel met zich meebrengt? Samen met Johan (mijn echtgenoot) heb ik hier uitgebreid over gesproken en besloten dat ik op de functie ging solliciteren. Gelukkig werd ik door de kerkenraad goed genoeg bevonden en aangenomen.

Het werk overnemen van iemand die dit al 10 jaar heeft gedaan en nog vele jaren meer deel uit heeft gemaakt van het college en de kerkenraad is een uitdaging. Maar de wetenschap dat ik altijd bij Minze mag aankloppen om informatie en advies geeft vertrouwen dat het wel goed gaat komen.

Ik vind het fijn dat ik op deze manier mijn steentje mag bijdragen en zeer nauw betrokken blijf bij het wel en wee van onze gemeente.

Minze bedankt voor alles wat je voor onze gemeente hebt gedaan! Ik neem hiervoor mijn Petje af!

Petje op! Ik ben heel blij dat Brant Visser en Aaltsje Holterman-Malda het ouderlingenberaad komen versterken en wens hen dan ook een fijne periode en Gods zegen toe in de kerkenraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.