Druk op CTRL en de link om een nieuw tabblad te openen…

RSS Protestantse Kerk Nederland | Nieuws
 • Gebed voor Beiroet - uitgezonden medewerkers ongedeerd 4 augustus 2020
  Steun de slachtoffers van de explosie in Beiroet Door de enorme explosie in de haven van Beiroet, vlakbij het historisch centrum, zijn volgens de laatste berichten zeker 100 doden gevallen en 4000 mensen gewond. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp is in volle gang. Er zou een loods zijn ontploft waar 2700 ton […]
 • Materiaal voor vorming en toerusting, gespreksgroep of leerhuis 27 juli 2020
  De uitgaven verschijnen in twee series. Eén serie gaat over de basis van de protestantse traditie, met daarin tot nu toe aandacht voor de eredienst, het geloofsgesprek en de ziel. De andere serie gaat over de rol van de kerk in de samenleving, met daarin een uitgave over veiligheid (terrorisme), een uitgave over migratie (vluchtelingen) […]
 • De Binnenkamer: Protestants klooster in de cloud 26 juli 2020
  Stil om je heen, stil in jezelf De behoefte van mensen aan plaatsen waar het stil wordt, stil om je heen en stil ook in jezelf, plaatsen waar je je verbonden voelt met die Ene, is zo oud als de mensheid zelf. De behoefte aan verstilling, verdieping, meditatie is wezenlijk aan ons mensen, we kunnen […]
 • Krijgsmachtspastoraat: Mensen helpen mens te blijven 16 juli 2020
  Als kind groeide ik op in een atheïstisch land, voormalig Tsjecho-Slowakije. Tot mijn vijftiende jaar dacht ik oprecht dat God, kerk en geloof bij de middeleeuwen hoorden. Geschiedenis, een ver verleden, al lang overwonnen. Op mijn achttiende jaar heb ik mijn nieuw ontdekte christelijke geloof bezegeld met de doop. Ontmaskering van de maatschappelijke orde Mijn […]
 • Actie Vakantietas: kerken delen 7000 tasjes uit aan kinderen in armoede 14 juli 2020
  Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes er even tussen uit kunnen en leuke uitstapjes maken, blijven zij thuis achter. Dat ook de meeste kinderactiviteiten deze zomer zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen, komt daar nog eens bovenop. In 120 protestantse gemeenten door heel Nederland sloeg men de […]
 • Predikant en componist schrijven 'Loflied op de samenzang' 14 juli 2020
  Tekst van het lied 1. Er is een stilte die kan zingen,een zwijgen dat vervoert,maar nu de lofzang weer mag klinkenzijn wij verrukt, ontroerd.O God, u loven is ons leven,u prijzen zij aan zij -welke gevaren ons omgeven,u was en blijft nabij. 2.Moest Jona in een vis verblijven,zijn bidden werd verhoord;moest Zacharias maanden zwijgen,zijn lofzang […]
 • Is de protestantse gemeente Roermond de ‘kerk van de toekomst’? 13 juli 2020
  Van den Berg: “Ja, Limburg is een krimpregio. Ja, we zien ook de leegloop van de kerken. Mijn predikantsplaats wordt kleiner de komende jaren. En toch weten we omwonenden die behoefte hebben aan zingeving te bereiken. Er is aanloop van christenen uit de omliggende AZC’s. We zien het glas hier liever half vol. We pionieren. […]
 • Protestantse Kerk en Leger des Heils starten samen pioniersmissie: Op zoek naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap 9 juli 2020
  Het Leger des Heils en de Protestantse Kerk hebben een verschillende manier van kerk-zijn en een verschillende positie in de samenleving. De hoop en verwachting is dat dit leidt tot unieke leermomenten en uitwisseling. Majoor Richard de Vree, operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland: “We verlangen naar samenwerking op missionair vlak […]
 • Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’ 7 juli 2020
  Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren. Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen kerkenraden met behulp van een online rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen. […]
 • Nieuw beleidsplan Evangelisch-Lutherse Synode        6 juli 2020
  In verbondenheid met de visienota van Kerk2025 verwoordt dit nieuwe beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk ook waarvoor zij zich wil inzetten. Dit beleidsplan is in 2019 goedgekeurd en nu in druk verschenen en aangeboden aan de synode. Het beslaat de periode 2019-2023. Het is het verlangen van de synode om de […]