Stand van zaken bouw school Sierra Leone

Tijdens de 40-dagentijd afgelopen voorjaar hebben we gecollecteerd voor de bouw van de school in Sierra Leone. Graag vertellen wij u over de stand van zaken ten aanzien van de bouw van deze school. Zoals aangegeven tijdens de 40-dagentijd waren de fundering en de vloer van de school al klaar. Er is nu begonnen met de bouw van de muren. Er zijn pilaren gemaakt van gewapend beton (zie foto’s). Daartussen wordt de muur opgetrokken. De bouw van de school vordert dus gestaag. Er is bijna
genoeg geld ingezameld om alle muren te bouwen. Nu moet er nog geld worden ingezameld voor het dak! Daarom opent de diaconie op zaterdagmiddag 2 november a.s. weer de deuren van pannenkoekrestaurant “De Vrolijkheid”. Zet deze datum alvast in uw agenda!!
Met de opbrengst van het pannenkoekrestaurant willen we een bijdrage leveren aan de bouw van het dak van de school.