Kerkdiensten April
Paascyclus 2017
Kerkdiensten Mei
Commissie Actiebestedingen
Onze gemeente app
Welkom-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gebruik nu de nieuwe app van onze gemeente     lees meer.............

Liturgisch Bloemschikken    lees meer......
                                  

Agenda Kinderkring    lees meer.....

Agenda JongerenKring    lees meer ........
Commissie Actie Besteding sponsort diverse projecten, ook uw project ? lees meer........

Alle Friese kerkelijke gemeenten en hun predikanten vanaf ca. 1580 – 1816 staan sinds kort op onze site.   lees meer......

Het vakantiebureau.nl  organiseert al vijftig jaar, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland,
 ‘Vakanties met aandacht’ 
    lees meer........

 

 

 WelkomGeschiedenisBeleidsplanOverzichts PaginaKinderkringNeem contact opANBIWebmailDownloads