Contact

Predikant

ds. Riemer Praamsma

0513-438636

Preses

Jurgen Vroegh

Scriba

Jur Hofsteenge

Ambtelijk secretariaat

Johanna de Jong

Kerkelijk bureau

Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen

0513-651181

Ængwirder Tsjerke

Aengwirderweg 282
8458 BJ Tjalleberd

Koster: Jinke de Groot

0513-529218

Nij Brongergea Tsjerke

Meyerweg 70
8456 GH De Knipe

Koster: Lutske Cnossen

0513-688180

Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe

Coehoorn van Scheltingaweg 1 8442 EZ Heerenveen

Postbus 126
8440 AC Heerenveen

Beheerder begraafplaatsen

Egbert Veenstra

Preekvoorziener

Fokke de Boer

0513-529724

Facebookpagina Geandewei