Meteen naar de inhoud

Contact

pict_pastoraat

Predikant

ds. Riemer Praamsma

stuur ds. Praamsma een mail

0513-438636

Preses

Jurgen Vroegh

stuur Jurgen een mail

Scriba

Antje de Jong

stuur Antje een mail


Ambtelijk secretariaat

Johanna de Jong

stuur Johanna een mail

Kerkelijk bureau

Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen

stuur het kerkelijk bureau een mail

0513-651181

Aengwirder Tsjerke

Aengwirderweg 282
8458 BJ Tjalleberd

0513-529218

Nij Brongergea Tsjerke

Meyerweg 70
8456 GH De Knipe

06-18847908

Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe

Aengwirderweg 336

8458 CL Tjalleberd

Beheerder begraafplaatsen

Egbert Veenstra

stuur Egbert een mail

06-50530457

Preekvoorziener

Fokke de Boer

06-12144593