Meteen naar de inhoud

Contact

pict_pastoraat

Predikant

Vacant

Preses

Jurgen Vroegh

stuur Jurgen een mail

Scriba

Antje de Jong

stuur Antje een mail

Ambtelijk secretariaat

Johanna de Jong

stuur Johanna een mail

Kerkelijk bureau

Coehoorn van Scheltingaweg 1
8442 EZ Heerenveen

stuur het kerkelijk bureau een mail

0513-651181

Aengwirder Tsjerke

Aengwirderweg 282
8458 BJ Tjalleberd

0513-529218

Nij Brongergea Tsjerke

Meyerweg 70
8456 GH De Knipe

06-18847908

Protestantse Gemeente Tjalleberd-De Knipe

Aengwirderweg 336

8458 CL Tjalleberd

Beheerder begraafplaatsen

Egbert Veenstra

stuur Egbert een mail

06-50530457

Preekvoorziener

Fokke de Boer

06-12144593