Voorpagina

Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken :

23 februari 2020
 • Kerkdienst

  23 februari 2020 @ 09:30 - 10:30
  Ængwirder Tsjerke, Aengwirderweg 282, 8458 BJ Tjalleberd, Nederland,

  Predikant: ds. P. Ros (Joure)
  Lector: Jurgen Vroegh
  Ouderling van dienst: Tine de Boer
  Organist: Eta Schreiber
  KinderKring:
  Kindercrèche: Saskia de Jong 06-29463533
  1e collecte: Kerk in Actie: Diaconaat
  2e collecte: Kerk

  Bekijk meer details

24 februari 2020
 • Ouderenpastoraat

  24 februari 2020 @ 14:30 - 16:30
  KC Nij Brongergea Tsjerke

  Het thema is: De Grote Vaart.

  Ons eigen gemeentelid Gert Berghuis, Kapitein op De GroteVaart, neemt ons mee aan boord voor een reis die bijna 40 jaar beslaat. Ukrijgt te horen over o.a. beroepskeuze, piraten en mariniers, uitleg over denamen van de zeewachten en de onvolprezen scheepskok Gerrit de Groot.

  Verder laat Gert u eigen foto’s zien van: natuurschoon,schepen in slecht weer, de machinekamer, en het binnenste van een ladingtank.

  Bekijk meer details

 • Moderamen

  24 februari 2020 @ 20:00 - 22:00
  Skipper 28, De Knipe

  Bekijk meer details

25 februari 2020
28 februari 2020
 • Bijbelse brainstorm 8-12 jaar

  28 februari 2020 @ 19:00 - 20:00
  Pastorie De Knipe

  Bekijk meer details

1 maart 2020
 • Kerkdienst

  1 maart 2020 @ 09:30 - 10:30
  Nij Brongergea Tsjerke, Meyerweg 70, 8456 GH De Knipe, Nederland,

  Predikant: ds. Riemer Praamsma
  Lector: Jurgen Vroegh
  Ouderling van dienst: Antje de Jong
  Organist: Jan de Jong
  Beamerdienst: Rinse Tichelaar
  KinderKring:
  Kindercrèche: Geesje Loer 06-28228422
  Jongerenkring Jentsje en Klasina
  1e collecte: Project 40 dagentijd
  2e collecte: Kerk

  Bekijk meer details

 • KliederKerk

  1 maart 2020 @ 14:00 - 15:30
  De Barte, Dominee Veenweg 10a, 8456 HR De Knipe, Nederland

  Bekijk meer details

2 maart 2020
4 maart 2020
5 maart 2020