Laatste nieuws

Afscheid ambtsdragers

Traditiegetrouw vullen we het voorwoord van de Geandewei met bijdragen van de ambtsdragers die afscheid nemen, of een andere taak gaan vervullen. In deze editie het woord aan Johan Medenblik…

Tsjerkepaad 2021: de kerk is open!

Na een jaar stilte vanwege Covid-19 is het nu weer tijd om de kerkdeuren van de Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe te openen voor bezoekers. Tussen 3 juli en…

Terrassen open !!(?)

Beste gemeenteleden, Het lijkt erop dat we elkaar binnenkort weer in beperkte mate kunnen ontmoeten. Om daar een voorzichtig begin mee te maken stellen we voor om elkaar thuis –…

Paasproject 2021

Evaluatie van project “Eliminatie van de ergste vormen van kinderarbeid in de Mica Mining Belt van Jharkhand, India”. Tijdens onze 40-dagentijd in april hebben wij Terre des Hommes gesteund en…

De vlag uit

De vlag uit voor geslaagde jongeren in onze gemeente: Na een oproep in het kerkblad, heeft de kerkenraad een aantal namen van jongeren doorgekregen die dit jaar eindexamen hebben gedaan.…

Vakantie

Alle vakantieplannen zijn dit jaar onder het voorbehoud van Jaap en Jakobus. Dat geldt voor ons allemaal. We hebben mooie plannen voor een reis naar Denemarken, maar misschien wordt het…

Weer op bezoek

Nu de prikken gezet en de maatregelen versoepeld zijn, maak ik graag van de gelegenheid gebruik weer echt bij u op bezoek te gaan! Ik hoop deze zomer een rustige…