Druk op CTRL en de link om een nieuw tabblad te openen…

RSS Protestantse Kerk Nederland | Nieuws
 • Protestantse Kerk start nieuwe missionaire opleiding 'Kerk naar buiten' 20 januari 2021
  De opleiding ‘Kerk naar buiten’ is speciaal voor predikanten en kerkelijk werkers die voorgaan in een gemeente en op zoek zijn naar een actuele opleiding met grote impact op hun werk. Gedurende de opleiding krijgen de deelnemers handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en de doorvertaling naar de […]
 • Echt contact via ZOOM kliederkerk 19 januari 2021
  Peter Jan Kik is jeugdwerker en zit in het kernteam van kliederkerk Vlaardingen. Hij vertelt: ‘Toen corona kwam baalden we in eerste instantie erg. We waren net op de goede weg, we hadden ongeveer 35 deelnemers. Van het een op het andere moment moesten we stoppen met de fysieke bijeenkomsten.’ Vorig jaar rond Pasen begon […]
 • Bestel gratis het boekje met tekst Protestantse Lezing door Mark Rutte 17 januari 2021
  Een fragment uit het boekje: Of om het met de vraag te formuleren waarop ik verzocht werd vandaag te reflecteren: is een goed leven een perfect leven? Het korte antwoord is natuurlijk: nee, gelukkig niet zeg. Want perfectie is een norm waaraan maar heel weinig mensen kunnen voldoen. Bovendien, wat is perfect? Dat verschilt van mens tot mens, lijkt […]
 • Week van Gebed - Ideeën uit het land 14 januari 2021
  Enthousiasme in Winterswijk Op 17 januari is de gebedsdienst voor de eenheid van de christenen gevierd in in de Jacobskerk, een van de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Winterswijk. Naast de Protestantse Gemeente deden er nog zes geloofsgemeenschappen mee: de Doopsgezinde Gemeente, het Leger des Heils, de Molukse kerk 'Immanuël ', de katholieke Jacobusparochie, LIFE […]
 • Materiaal Veertigdagentijd & Pasen beschikbaar: van veertigdagentijdkalender tot online paasspel voor jongeren 13 januari 2021
  Gratis veertigdagentijdkalender 2021 De veertigdagentijdkalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, alcohol of vlees.  Vraag een gratis exemplaar aan of bestel een stapel […]
 • Dringend advies: gedurende (verlengde) lockdown niet zingen tijdens kerkdienst 12 januari 2021
  De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies: De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is geweest Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ & antwoorden op vragen die […]
 • Buddy's voor nieuwe ambtsdragers 11 januari 2021
  Wat wil je graag en waar ben je goed in? Dat is een belangrijke vraag in de Hervormde Gemeente Vriezenveen, aldus pastoraal ouderling Couzijn Bos. “Tijdens huisbezoeken vragen we jonge mensen: wat verwacht je van de kerk? Maar ook: wat mag de kerk van jou verwachten? En als je iets wilt doen, wat zijn dan […]
 • Organiseer de Paasgroetenactie 2021 coronaproof in uw gemeente  11 januari 2021
  Ieder jaar worden vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Zo´n paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze […]
 • Doe mee: missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’ voor predikanten en kerkelijk werkers 10 januari 2021
  Gedurende de opleiding krijgt u handvatten om gemeenten theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en het doorvertalen naar de praktijk. Tijdens de opleiding zult u allerlei opdrachten doen, die tot doel hebben om kennis die u met hoofd, hart en handen hebt opgedaan, eigen te maken. De opleiding wordt gegeven door […]
 • Een kerkenraad in beweging 7 januari 2021
  De Protestantse Kerk is een presbyteriale kerk waarin de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium, letterlijk ‘vergadering van oudsten’ ofwel de kerkenraad. Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen.  Om aan alle basistaken van een gemeente inhoud te kunnen geven, dient […]