Meteen naar de inhoud

Druk op CTRL en de link om een nieuw tabblad te openen…

RSS Protestantse Kerk Nederland | Nieuws
 • Nieuw onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe jongeren leren geloven 25 mei 2023
  In het onderzoek, dat is uitgevoerd door de Protestantse Kerk in Nederland, de Protestantse Theologische Universiteit en Hogeschool Windesheim, werd onderzocht in welke praktijken leren geloven plaatsvindt, welke verlangens jongeren en hun opvoeders ten aanzien van leren geloven hebben, en hoe deze praktijken en verlangens zich verhouden tot theologische en pedagogische literatuur. Middels een casestudy […]
 • Ewoud Sanders onderzocht stereotyperingen over joden in jeugdverhalen 24 mei 2023
  Ewoud Sanders is journalist en historicus. Hij schrijft onder meer over de geschiedenis van woorden en uitdrukkingen. In 2017 promoveerde hij op een onderzoek naar jeugdverhalen over jodenbekering. Het begon bij de vondst van het boekje Levi de boekenjood (uit 1899) dat hij toevallig op een Amsterdamse boekenmarkt tegenkwam. “Ik had het woord ‘boekenjood’ nog […]
 • Oproep aan kerkenraden om gesprek over veilige gemeente te stimuleren 22 mei 2023
  In november 2022 vroeg de generale synode het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) voorstellen te doen voor een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen, en een regeling die de verplichting inhoudt dat predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers / ambtsdragers die met kwetsbare mensen werk of een leidinggevende taak hebben in de kerk, een […]
 • Tip voor het nieuwe seizoen! Geef de cursus Vieren: een kennismaking met de christelijke feestdagen 21 mei 2023
  Doelgroep Vieren is bedoeld voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het christelijke geloof. Het materiaal is in het bijzonder geschikt voor twintigers en dertigers, maar elke leeftijd kan ermee aan de slag.  Materiaal op maat  De cursus bestaat uit en handleiding voor de gespreksleider, papieren magazines, werkvormen en filmpjes. Gemeenten kunnen zelf uit uit dit materiaal […]
 • 'Samen in actie': meer materialen bij projecten van Kerk in Actie 15 mei 2023
  Het nieuwe concept heet ‘Samen in actie’ en bestaat uit 7 actielanden. Een gemeente die een project wil steunen, kiest dus uit deze actielanden. Vanuit elk land worden 4 of 5 projecten aangeboden. Ze zijn gevarieerd van inhoud en gericht op bijbelkennis, kerkopbouw, armoedebestrijding, landbouw, kinderwerk of opvang van vluchtelingen. Een gemeente kan ervoor kiezen […]
 • Moeilijkheden met betalingsverkeer door strengere regels banken 15 mei 2023
  Gemeenten en diaconieën ontvangen bijvoorbeeld brieven van banken met vragen over het gebruik van een betaalrekening, soms zelfs met vragen over de overgemaakte bedragen en de begunstigden. Banken doen dit vanwege hun wettelijke verplichtingen in het kader van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering (WFT en WWFT). In het recente verleden hebben sommige Nederlandse banken […]
 • 75 jaar Nakba: “De Nakba is nog steeds onze dagelijkse realiteit” 15 mei 2023
  De gebeurtenissen bereikten een climax in de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. Deze periode wordt vanuit Palestijns perspectief de ‘Nakba’ (ramp of catastrofe) genoemd, die jaarlijks op 15 mei wordt herdacht. Reden om aan de Palestijnse partners van Kerk in Actie te vragen welke betekenis de ‘Nakba’ voor hen heeft en hoe de herinnering eraan doorleeft […]
 • Onderzoek: hoe bereiden voorgangers de kerkdienst voor? 11 mei 2023
  Doel onderzoek Het onderzoek is bedoeld voor voorgangers van alle kerkgenootschappen. Voorwaarde om aan het onderzoek mee te doen, is wel dat zij verbonden zijn aan een gemeente(n). De inzichten die door dit onderzoek opgedaan worden, helpen de drie organisaties om hun dienstverlening aan predikanten verder te verbeteren. Zo bieden theologie.nl en de IZB regelmatig […]
 • Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren voor landelijke huis-aan-huiscollecte 10 mei 2023
  De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.  Een hoopvolle toekomst voor Oekraïne Kerk in Actie helpt hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze […]
 • ‘Besteed aandacht aan het thema roeping tijdens Eerste Pinksterdag’  8 mei 2023
  De kerk is al eeuwen een gemeenschap die gedragen wordt door talloze mensen die zich geroepen voelen om zich in te zetten voor God en voor elkaar. Vrijwilligers en (semi-)professionals geven hun tijd en energie om geloof, hoop en liefde te delen.  Predikantentekort De komende jaren wil de Protestantse Kerk op allerlei manieren aandacht geven […]