Druk op CTRL en de link om een nieuw tabblad te openen…

RSS Protestantse Kerk Nederland | Nieuws
 • Veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed’: "Gods Rijk komt, Zijn toekomst breekt door"  13 januari 2022
  Wat zeggen de woorden ‘alles komt goed’ jou, op weg naar Pasen? Het kan goedkoop klinken, voortdurend komen dingen niet goed. Er is in onze levens, in de wereld om ons heen, ontstellend veel gebrokenheid en ellende. Tegelijkertijd zet juist de Veertigdagentijd me erbij stil dat het toch waar is. Het kómt goed! Omdat Christus […]
 • Week van Gebed: bid mee met christenen uit de hele wereld 12 januari 2022
  Licht in de duisternis De Week van Gebed staat dit jaar in het teken van ‘licht in de duisternis’. In de hele wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. Kerk in Actie werkt namens de Protestantse Kerk samen met kerken en partnerorganisaties om mensen in nood wereldwijd hoop en hulp te bieden. Van […]
 • 7 boeken over het Onze Vader 11 januari 2022
  Zeven boeken op een rij voor verdere verdieping in het Onze Vader: In het boek Verdiep je in… het Onzevader staat in tien studies telkens een bede uit het Onze Vader centraal. Het centrale thema uit de bede wordt vanuit hedendaags en Bijbels perspectief bekeken. Geschikt voor persoonlijke studie en bijbel- of gesprekskring. Auteur is […]
 • Zaterdag 15 januari: Nationaal Gebed tegen polarisatie, voor vrede en verbinding 10 januari 2022
  De coronacrisis zorgt namelijk ook in de christelijke wereld voor polarisatie. Uit de volle breedte van christelijk Nederland werken voorgangers mee, zo wordt het gebed voor vrede en verbinding uitgesproken door ds. Rhoïnde Doth, mgr. Gerard de Korte, ds. René de Reuver en drs. Ruth Sleebos. Het programma wordt gepresenteerd door Jurjen ten Brinke.  De […]
 • Paasgroetenactie 2022: stuur gedetineerden een bemoedigende groet met Pasen!  10 januari 2022
  Een kaartje met Pasen Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2022 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uw licht heelt wat gebroken is'.  Het […]
 • Nieuwe jaargang ‘Zorg voor de ziel’: ‘Luisteren naar wat de Geest tot je zegt’ 6 januari 2022
  Opnieuw leren luisteren Zorgen voor de ziel betekent ruimte maken, stil worden en opnieuw leren luisteren. Het vraagt tijd en doorgaande bezinning. De jaargang ‘Zorg voor de ziel’ geeft inzicht in de eigen geestelijke weg en versterkt het leren herkennen van de geestelijke dimensie in het eigen leven en dat van anderen.  Verrijking in leven […]
 • Wijzigingen kerkorde op een rijtje 5 januari 2022
  Blz. 21 - Art. ΧΙΙΙ-1 De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad, die de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard toevertrouwt aan het college van diakenen, en de verzorging van de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden aan het college van kerkrentmeesters. Blz. 35 - ord. 2-4-3 Tekst voetnoot is huidige tekst […]
 • Doe mee: missionaire opleiding ‘Kerk naar buiten’ voor predikanten en kerkelijk werkers 5 januari 2022
  Ontdekken van de Missio Dei De opleiding geeft handvatten om de gemeente theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de Missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk. Je leert dit vorm te geven vanuit jouw eigen visie en spiritualiteit en met oog voor de veranderende samenleving en de context van de gemeente. De […]
 • De veertigdagentijdkalender uitdelen? Bestel nu! 3 januari 2022
  Woorden van hoop ‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu […]
 • Tips voor (nieuwe) ambtsdragers in de kerk 2 januari 2022
  1. Wekelijkse nieuwsbrief voor ambtsdragers en vrijwilligersDe nieuwsbrief brengt de lezers als eerste op de hoogte van nieuwe materialen (bijv. bij de feestdagen) en ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk. De nieuwsbrief wordt iedere dinsdag om 10.00 uur verzonden. Schrijf direct in:   2. Cursussen voor (nieuwe) ambtsdragersVoor diakenen, jeugdambtsdragers, kerkrentmeesters en scriba's biedt de dienstenorganisatie […]