Bij de diensten

pict_kerkdiensten

Donderdag 1 april

(Witte Donderdag) lezen we Matteüs 26:17-30 aan tafel. De Heer deelt brood en wijn met ons. Maar een geschenk geven gaat ons beter af dan er één ontvangen. Hoe doen…

Zaterdag 3 april

(Stille Zaterdag) klinkt de stilte door in Matteüs 27:62-66. Het is de stilte van het graf. Durven wij die stilte te verbreken? Of is dat het alleenrecht van de Heer…

Zondag 4 april

(Paasmorgen) lezen we Matteüs 28:1-10 bij het graf. Dit moet een feestdag zijn. We zitten dan inmiddels midden in de derde golf, en toch moet dit iets van een feestdag…

21 februari

Op de eerste zondag in de Veertig dagen voor Pasen lezen we traditiegetrouw van de verzoeking in de woestijn. Hij veertig dagen vol ontbering: dan wij ook. En wij veertig…

14 februari

Vandaag is de dag van de heilige Valentijn. Valentinus leefde in de derde eeuw na Christus en was priester in de kerk van Rome. Er waren in die tijd nog…

7 februari

De eerste zondag van februari staat als vanouds in het teken van het Werelddiaconaat. De gedachte is prachtig: na de ramp op de eerste zondag in februari 1953 stond de…

Belangrijke mededeling van het Moderamen

Naar aanleiding van de persconferentie heeft PKN Nederland onderstaand advies gegeven:“Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder…