Bij de diensten

pict_kerkdiensten

Zondag 7 februari

De dienst van deze zondag staat traditiegetrouw in het teken van het werelddiaconaat. Hoe dat dit jaar gaat leest u ongetwijfeld in de volgende Geandewei.

Kliederkerk

Ben je wel eens verdrietig? Ach, wie is dat niet. Maar waar vrolijk je dan van op? Van muziek? En van welke muziek dan? Op de Kliederkerk gaan we vandaag…

Zondag 24 januari

Vandaag lezen we het verhaal van de tempelreiniging uit Johannes 2: 13-17. Daar zou je natuurlijk heel mooi Lied 187 bij kunnen zingen. In elk geval roept het allemaal beelden…

Kinderkring

Traditiegetrouw staat de derde zondag (17 januari) in het teken van de Bruiloft in Kana (Johannes 2) en dat is ook het verhaal dat op het rooster van Bible Basics…

Zondag 17 januari

Wist u dat we vandaag aan de vooravond van de meest deprimerende dag van het jaar staan? Tenminste: dat zeggen ze. ‘Blue Monday’ heet die dag. Het is in elk…

Kinderleerhuis

Zondag 10 januari is er ook kinderleerhuis. Dat gaat wat worden! We zouden het hebben over de winter in het kerkelijk jaar, en wat er allemaal gebeurt wanneer in die…

Zondag 10 januari

De tweede zondag na Epiphanie is vanouds gewijd aan de doop van Jezus in de Jordaan. Het is dat mooie verhaal waarin Jezus, ondanks protest van de doper zelf, toch…

Zondag 3 januari

Gewoonlijk komen we op de eerste zondag van het jaar na de dienst bij elkaar om goede wensen uit te wisselen. Wat zullen we dat missen dit jaar! Maar de…