Meteen naar de inhoud

Bij de diensten

pict_kerkdiensten

Zondag 21 november

Voleinding. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de kerk dat het einde geen einde is. We gedenken hen die ons voorgingen in het vertrouwen dat de Eeuwige…

Zondag 28 november

Verwachting. We geloven niet om wat we hier en nu al zien, maar om wat ons als belofte ooit is aangezegd. Zo gaan we van het feest der voleinding dadelijk…

Zondag 5 december

Verandering. Ook dit jaar doet onze gemeente mee met de wereldwijde actie ‘Orange the World’. U leest er elders in deze Geandewei meer over. Het gaat om het stoppen van…

Zondag 3 oktober

Op de Startzondag vroegen we ons af: ‘Waar moet dat heen?’  Maar het antwoord bleek nog niet zo eenvoudig gevonden. We kwamen uiteindelijk wel goed uit, maar de weg daar…

Zondag 10 oktober

Zoals u elders in deze Geandewei kunt lezen is er dit jaar geen tent en dus ook geen tentdienst. Dat is jammer! De dienst is nu gewoon in de Nij…

Zondag 17 oktober

En daar is alweer iets wat niet doorgaat: het koor uit Akkrum komt vandaag niet bij ons zingen. Maar ook hier maken we toch weer een feestelijke dienst van. Naar…

Zondag 31 oktober

Op 31 oktober 2004 werd de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gepresenteerd. Dat was een feestje, voor wie daar oog voor had. Ik weet nog dat ik net een weekendje op Vlieland…

Woensdag 3 november

Waar dank je voor na een jaar waarin corona zoveel stuk heeft gemaakt en waarin ook steeds duidelijker wordt dat dit niet de laatste gril van de natuur is die…