Bij de diensten

pict_kerkdiensten

Zondag 5 juli

luiden we de schoolvakanties in. Deze zomer zal er heel anders uitzien dan andere jaren. Veel vakantieplannen zijn in duigen gevallen, maar misschien kunnen we het ook wat dichter bij…

Zondag 21 juni

staat de regenboogviering op de rol. Eerst zouden we die zondag nieuwe ambtsdragers bevestigen, maar dat stellen we nog even uit. De lezing uit over de talenten uit Matteüs 25…

Zondag 7 juni

streamen we de dienst weer. Het is dan één keer week op week, daarna zit er telkens veertien dagen tussen. Maar het is dan ook een belangrijke dag: die eerste…

Pinkstermorgen 31 mei

staat in het teken van de schepping die tot leven komt! Naast het Pinksterevangelie uit Handelingen 2 lezen we de profetie uit Joël 3 waarin het Pinkstervuur betrokken wordt op…

Zondagmorgen 3 mei

staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Zeker nu wij zelf her en der in onze vrijheid zijn beperkt, beseffen we wat die vrijheid ons waard is. Vrijheid is…

Kerkdiensten 2.0

Helaas worden er tot nadere aankondiging geen reguliere kerkdiensten georganiseerd in onze kerkgebouwen. Toch willen we de Paascyclus op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag op een alternatieve wijze…

De kerkdeuren gaan open!

Om mensen in onze dorpen de gelegenheid te geven om tot bezinning te komen, een gesprekje te voeren en/of een kaarsje aan te steken worden de deuren van de Protestantse…

Kerkdiensten

U heeft het inmiddels wel begrepen: in deze onzekere tijden geen kerkdiensten in Tjalleberd en De Knipe. We missen het om elkaar niet wekelijks te kunnen zien en ons verlangen…