Ga naar de inhoud

Zondag 21 november

Voleinding. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de kerk dat het einde geen einde is. We gedenken hen die ons voorgingen in het vertrouwen dat de Eeuwige hen voor eeuwig gedenkt. En daarin leven zij. We overdenken bij dit alles de tekst die dikwijls klinkt aan de rand van het graf: Psalm 103:15-17.