Geandewei

55. Geandewei (A4)_1

Paaskaarskring 2021

De paarskaarskring gaat toch door! Twee avonden gaan we creatief op weg naar Pasen.Helaas ziet het ernaar uit dat het niet lukt om dit samen in het gebouw te doen,…

Toch een Passiekring!

Het leek er eerst niet op dat de Passiekring dit jaar door zou gaan. Het was bedoeld als het vervolg op de Adventskring in 2019. We kwamen toen wekelijks bij…

Project 40-dagentijd 2021

Stop de kinderarbeid in de micamijnen! Op 17 februari aanstaande is het Aswoensdag. Dit is de dag waarop de Vastentijd begint. De Vastentijd is de periode van 40 dagen die…

Resultaat Kerstactie Voedselbank

Zoals u weet hebben we in de weken voorafgaand aan Kerst eten ingezameld voor de Voedselbank in Heerenveen. U heeft massaal gehoor gegeven aan onze oproep in de Geandewei en…