Geandewei

Geandewei-advent-kerst2 2020 (A4)_1

Gemeente-avond 21 oktober 2020

Afgelast i.v.m. Covid-19 Zoals gebruikelijk organiseert de kerkenraad ook dit jaar weer de zakelijk gemeenteavond. Op deze avond zullen de financiële verslagen worden toegelicht en is er gelegenheid tot het…

Pastoraat

Wel en wee Op deze plek had uw berichtje kunnen staan. Bij een nieuwe baan, gezinsuitbreiding of opname in het ziekenhuis of op andere kruispunten in het leven is het…

Stuivertje wisselen

En dan ben je ineens voorzitter van de kerkenraad. In de vorige Geandewei werd er in het voorwoord al aan gerefereerd. Onder het motto petje wisselen hebt u kunnen lezen…

Startdienst

Thema Startzondag: Groene kerk! Als kerkelijke gemeente Tjalleberd – De Knipe willen we een groene kerk zijn. In ons Beleidsplan staat: “Als geloofsgemeenschap zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap…

Ouderenpastoraat

Vanwege de onzekerheid m.b.t. het verloop van covid-19 ziet het programma er voorlopig als volgt uit: September/oktober  2020:Thema: “corona-wijs”. Iedereen is op de één of andere manier wel geraakt door…