Laatste nieuws

Startzondag 2020

Jaarlijks is de startzondag weer het begin van het nieuwe seizoen. Maar dit jaar waren er veel meer dingen nieuw aan de startzondag. Zo was het de eerste zondag sinds…

Stille Verbinding Extra Nieuwsbulletin

We hadden het mooie plan opgevat om bij de opname van onze online-kerkdiensten de komende weken een klein aantal gemeenteleden uit te nodigen om er echt bij aanwezig te zijn.…

Nieuwe huisstijl

Met gepaste trots presenteren wij u…… De nieuwe huisstijl van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe! Een nieuw seizoen, een nieuwe start en een geheel nieuw uiterlijk.Deze Geandewei is…

Waar & Wanneer en Wie & Wat gids

De nieuwe “Waar & Wanneer en Wie & Wat Gids” is een boekje om eerst eens aandachtig om te draaien, want het begint aan twee kanten tegelijk. Blader het op…

Gemeente-avond 21 oktober 2020

Afgelast i.v.m. Covid-19 Zoals gebruikelijk organiseert de kerkenraad ook dit jaar weer de zakelijk gemeenteavond. Op deze avond zullen de financiële verslagen worden toegelicht en is er gelegenheid tot het…

Pastoraat

Wel en wee Op deze plek had uw berichtje kunnen staan. Bij een nieuwe baan, gezinsuitbreiding of opname in het ziekenhuis of op andere kruispunten in het leven is het…

Stuivertje wisselen

En dan ben je ineens voorzitter van de kerkenraad. In de vorige Geandewei werd er in het voorwoord al aan gerefereerd. Onder het motto petje wisselen hebt u kunnen lezen…