Laatste nieuws

Stille Verbinding Extra Nieuwsbulletin

We hadden het mooie plan opgevat om bij de opname van onze online-kerkdiensten de komende weken een klein aantal gemeenteleden uit te nodigen om er echt bij aanwezig te zijn.…

Nieuwe huisstijl

Met gepaste trots presenteren wij u…… De nieuwe huisstijl van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe! Een nieuw seizoen, een nieuwe start en een geheel nieuw uiterlijk.Deze Geandewei is…

Waar & Wanneer en Wie & Wat gids

De nieuwe “Waar & Wanneer en Wie & Wat Gids” is een boekje om eerst eens aandachtig om te draaien, want het begint aan twee kanten tegelijk. Blader het op…

Gemeente-avond 21 oktober 2020

Afgelast i.v.m. Covid-19 Zoals gebruikelijk organiseert de kerkenraad ook dit jaar weer de zakelijk gemeenteavond. Op deze avond zullen de financiële verslagen worden toegelicht en is er gelegenheid tot het…

Stuivertje wisselen

En dan ben je ineens voorzitter van de kerkenraad. In de vorige Geandewei werd er in het voorwoord al aan gerefereerd. Onder het motto petje wisselen hebt u kunnen lezen…

Startdienst

Thema Startzondag: Groene kerk! Als kerkelijke gemeente Tjalleberd – De Knipe willen we een groene kerk zijn. In ons Beleidsplan staat: “Als geloofsgemeenschap zijn wij ons bewust van ons rentmeesterschap…

Ouderenpastoraat

Vanwege de onzekerheid m.b.t. het verloop van covid-19 ziet het programma er voorlopig als volgt uit: September/oktober  2020:Thema: “corona-wijs”. Iedereen is op de één of andere manier wel geraakt door…