Ga naar de inhoud

Bezoek in de rondte

pict_persoonlijk gesprek

Vindt u het leuk om maandelijks bezoek te krijgen? Of juist om op bezoek te gaan? In beide gevallen bent u welkom bij ’Bezoek in de rondte’. U meldt zich aan, geeft aan of u op bezoek wilt gaan of juist bezoek wilt ontvangen en wij maken een rooster. U kunt dan elke maand uitkijken naar een nieuwe verrassende ontmoeting. De ene keer zult u elkaar al jaren kennen, een andere keer komt er één die u nog niet eerder gesproken had.
Voor het bezoek zelf bent u nergens aan gebonden. Het gaat om de ontmoeting. U kunt er ook voor kiezen ’s winters bezoek te ontvangen en ’s zomers op bezoek te gaan.

Wat we bij aanmelding graag van u weten:

Wie: naam, adres, e-mail, telefoon, whatsapp: wat u maar heeft
Hoe: wilt u bezoek brengen of ontvangen
Wanneer: 1x per maand
Info: Narda Bergma of ds. Riemer Praamsma 
Aanmelden: uiterlijk 1 oktober