Ga naar de inhoud

Bloemengroet

pict_bloemengroet

Als gemeente willen wij een meelevende gemeente zijn die midden in de samenleving staat. De bloemengroet is hier een mooi voorbeeld van. Bij bijzondere momenten in iemands leven kunnen dorps- of gemeenteleden een bloemetje van de kerk krijgen. Denk hierbij aan ziekte, overlijden, rouw en gemis, geboorte, jubilea, et cetera.

De bloemengroet wordt tijdens de zondagse eredienst afgekondigd door iemand van de diaconie, voorafgaand aan de collecte. De diaken vraagt wie uit de gemeente de bos bloemen zou willen brengen. U kunt kenbaar maken dat u dit wilt doen door uw hand op te steken. Wilt u op een structurele basis bloemen bezorgen na een zondagsviering? Dan mag u zich opgeven bij Marlon Lenstra. Per dienst geven we twee bossen bloemen weg.

U kunt namen en/of adressen die in aanmerking komen voor een bloemengroet doorgeven aan:
Lutske Cnossen (De Knipe, 0513-688180),
Eelkje Broersma-Damstra (Terband, 0513-529637), of
Derk de Groot (Luinjeberd, 0513-529218).
Wanneer u dit doet, zorgen zij ervoor dat er op een zondag een bloemetje klaar staat.

Wat: brengen van bloemen
Wanneer: zondag na de dienst
Info en opgeven: diaconie bij Marlon Lenstra