Ga naar de inhoud

Ontmoetingsgroep Ouderenpastoraat

pic_pastoraat

Met alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder organiseren we maandelijks een gezellige en leerzame middag. Doorgaans beginnen we met een spraakmakende spreker, waarna er alle ruimte is om elkaar ongedwongen te ontmoeten. In december is er een Adventsmiddag, in maart een maaltijd en in april een uitje. De eerste middag wordt meestal gevuld door de dominee. Het afgelopen jaar liep het natuurlijk anders.

We begonnen met een alternatieve opzet en toen lag alles stil.  We hopen elkaar nu weer als vanouds te ontmoeten en anders bedenken we er iets op. Te zijner tijd leest u in Geandewei hoe we het seizoen verder vorm gaan geven.
Waar: KC Nij Brongergea
Hoe laat: 14.30 uur
Wanneer: 20/09, 08/11, 06/12, 17/01, 21/02, 21/03 en 19/04
Info: Fokke Veldstra of ds. Riemer Praamsma
Aanmelden: Fokke Veldstra