Ga naar de inhoud

Wijkindeling

Adressen

Wijkouderling

Contact

Wijk 1  

Bontebok, Jan Jonkmanweg, Meyerweg even 126-134, oneven 161-183,
’t Slúske, Tramweg en Ds. Veenweg

Sipke Dam

Wijk 2  

Meyerweg even 2-124 en oneven 1-59

Sipke Dam

Wijk 3  

Spinner, Learloaier en Skipper

Hellingbaas en Houtbaas

Sipke Dam

Wijk 4  

Oranjewoud en Skoatterwâld, Het Meer, Nijeleane, Veensluis, Woudsterweg, Zestienroeden en leden buiten onze gemeentegrens

Antje de Jong-Folkertsma

Wijk 5  

De Kluft, De Finne en Pastoriesingel, Ængwirderweg, Haudmare,

De Kampen, De Mieden, De Pôle

Tine de Boer-Zoodsma

Wijk 6  

Albert Mol’s Menninge, Deelenweg,
Hooivaartsweg, Oudeweg en Tijnjeweg

Tine de Boer-Zoodsma

Wijk 7  

Bantsterschans, Scharweg, Bornego, Hooilanden, H.B. Jonkerweg,

P.G. Otterweg en Pastorielaan

Brant Visser

Wijk 8  

Langezwaag, Luxwoude

Anna Hanzeswyk, Houtkampwyk, Kwakerswyk

Brant Visser