Meteen naar de inhoud

Wijkindeling

Adressen

Wijkouderling

Contact

Wijk 1  

Bontebok, Jan Jonkmanweg, Meyerweg even 126-134, oneven 161-183,
’t Slúske, Tramweg en Ds. Veenweg

Vacant*

Wijk 2  

Meyerweg even 2-124 en oneven 1-59

Sipke Dam

Wijk 3b

Spinner, Learloaier en Skipper

Sipke Dam

Wijk 3a

Hellingbaas en Houtbaas

Aaltsje Holterman-Malda

Wijk 4b

Oranjewoud en Skoatterwâld

Aaltsje Holterman-Malda

Wijk 4a

Het Meer, Nijeleane, Veensluis, Woudsterweg, Zestienroeden
en leden buiten onze gemeentegrens

Antje de Jong-Folkertsma

Wijk 5a

De Kluft, De Finne en Pastoriesingel

Tine de Boer-Zoodsma

Wijk 6  

Ængwirderweg:Tjalleberd + Gersloot,
Albert Mol’s Menninge, Deelenweg,
Hooivaartsweg, Oudeweg en Tijnjeweg

Tine de Boer-Zoodsma

Wijk 5b

Haudmare, De Kampen, De Mieden,
De Pôle

Brant Visser

Wijk 7  

Ængwirderweg:Terband + Luinjeberd,
Bantsterschans, Scharweg, Bornego,
Hooilanden, H.B. Jonkerweg,
P.G. Otterweg en Pastorielaan

Brant Visser

Wijk 8  

Langezwaag, Luxwoude en
Nieuwbouw Noord De Knipe

Vacant*

* Is uw wijk vacant en wilt u graag een ouderling spreken, neem dan contact op met Johanna de Jong van het ambtelijk secretariaat. Zij verwijst u naar een vervangend ouderling. Tel: 0513-528971 WhatsApp 0621909496