Ga naar de inhoud

Persoonlijk gesprek

pict_persoonlijk gesprek

Al die kringen zijn goed en aardig, maar je wilt ook wel eens je verhaal doen in een vertrouwelijk gesprek. En dat kan. Uw dominee neemt daar graag de tijd voor. Sterker nog: het is z’n werk. Het kan telefonisch, de dominee kan bij u thuis komen, u kunt in de pastorie komen: mogelijkheden genoeg. We kunnen ook de kerk een uurtje reserveren, de sfeer daar stimuleert een open gesprek. En we kunnen ook een eind gaan lopen, al lopend komen de woorden vanzelf.

En behalve een dominee hebben we ook nog ouderlingen en contactpersonen met hun luisterend oor. U mag het zeggen. Wacht in elk geval niet te lang. In het grote verhaal van God en de mensen heeft ook uw verhaal z’n plek. Op uw zoektocht daarheen lopen we graag een eindje met u mee.

Waar: in de pastorie, bij u thuis, in de kerk of onderweg
Hoe laat: ’s morgens, ’s middags of ’s avonds
Wanneer: op afspraak
Info en aanmelden: ds. Riemer Praamsma of uw wijkouderling.