Bij de diensten

Zondag 13 september

  • door

(maar dat valt alweer buiten het bestek van deze Geandewei) is de wisseling van de wacht bij de kerkenraad.