Meteen naar de inhoud

Waar & Wanneer Gids

pict_agenda

Commissie Groene kerk

Ons handelen en onze houding ten opzichte van Gods schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. De Schepping waar we onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn, maar waar…

Filmavond jeugd 12+

Just to share and have funIncluding popcorn and drinks Waar: Chill ChurchHoe laat: 19.30 uurWanneer: 12 novemberVoor wie: jongeren van 12-18 jaarAanmelden: vooraf bij Narda Bergma Neem je zitzak, klapstoeltje…

Filmmiddagen

U houdt van films. De bioscoop is een optie….Weleens gedacht aan de kerk? Met “Movies that matters” ofwel “Films die er toe doen” brengen wij u een aanbod op een…

Gemeentekoor

Eigen en vreemde, fryske en hollânske dichters, eigen en bekende componisten, nieuw en eeuwenoud: het wordt allemaal door ons gemeentekoor gezongen. Voorspelbaar is het nooit, vernieuwend altijd. We werken aan…

Groothuisbezoek: Wat neem je mee?

We hebben een heel bijzonder jaar achter de rug en daarom snakken we ernaar om elkaar weer te spreken en te zien. Het ouderlingenberaad haalt daarom het jaarlijkse Groothuisbezoek graag…

Jeugddienstcommissie

Wat: Jeugddienst voor jongeren vanaf 12+Waarom: Omdat naar de kerk gaan ook anders kan! Neem je vrienden gerust mee.Waar: Wanneer de volgende jeugddienst is, zie je op posters in het…

Kerkbalans

Al heel lang staan in de dorpen De Knipe en Tjalleberd een paar prachtige kerken. In die kerken wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en…

Kerststraatzang

Vanuit de Zending- en Evangelisatiecommissie wordt elk jaar op eerste Kerstdag een kerststraatzang georganiseerd in De Knipe. Ons doel is om de geboorte van Christus al zingend aan te kondigen…