Waar & Wanneer Gids

pict_agenda

Kinderleerhuis

Alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar zijn welkom bij het Kinderleerhuis. Twee of drie keer per jaar ga je dan met de leiding van de Kinderkring na…

Kinderkring

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er iedere zondag kinderkring! Je gaat gewoon met je ouders of grootouders naar de kerk. Al snel vraagt de dominee…

Kerststraatzang

Vanuit de Zending- en Evangelisatiecommissie wordt elk jaar op eerste Kerstdag een kerststraatzang georganiseerd in De Knipe. Ons doel is om de geboorte van Christus al zingend aan te kondigen…

Kerkbalans

Al heel lang staan in de dorpen De Knipe en Tjalleberd een paar prachtige kerken. In die kerken wordt gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en…

Jongerenkring

Op zondag naar de kerk?Wij bieden eens per maand, tijdens de dienst, een kring speciaal voor jullie: 12-18 jaar. Waarom?Omdat jullie creatief zijn, frisse inzichten hebben en het boeiend is…

Jeugddienstcommissie

Wat: Jeugddienst voor jongeren vanaf 12+Waarom: Omdat naar de kerk gaan ook anders kan! Neem je vrienden gerust mee.Waar: Wanneer de volgende jeugddienst is, zie je op posters in het…

Groothuisbezoek

Aan het begin van de komende Passietijd houden we weer een groothuisbezoek bij gemeenteleden thuis of in één van de Kerkelijk Centra.De meeste bijeenkomsten zijn op avond, maar er is…

Gemeentekoor

Het gemeentekoor van de Protestantse gemeente Tjalleberd-De Knipe bestaat uit ± 25 leden en staat o.l.v. Jan de Jong.Het koor, of een gedeelte daarvan, werkt regelmatig mee aan kerkdiensten bij het…